Tập đọc: Cây Đa quê hương

Bình chọn:
4.5 trên 66 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

    Soạn bài Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

    Câu hỏi 1. Những từ ngữ, câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu?Câu hỏi 2. Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào?Câu hỏi 3: Hãy nói lại đặc điểm mồi bộ phận cây đa bằng một từ (thân: to)Câu hỏi 4: Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn