Tập đọc: Ăn "Mầm đá"

Bình chọn:
4.7 trên 128 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài Ăn "mầm đá" trang 157 SGK Tiếng Việt tập 2

    Soạn bài Ăn

    Câu 1. Vì sao chúa Trịnh muốn ăn "mầm đá"?Câu 2. Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như thế nào?Câu 3. Cuối cùng, Chúa có được ăn "mầm đá" không? Vì sao?Câu 4. Vì sao Chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng?Câu 5. Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn