Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân ?


" Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân " như vậy cho ta thấy được sự quan trọng của nhân dân.

" Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân " như vậy cho ta thấy được sự quan trọng của nhân dân, quần chúng thời chiến tranh , nhân dân là lực lượng nòng cốt cho cuộc kháng chiến, "dân" là nước, đảng là "cá" ... 
Tóm lại : có dân mới gây dựng nên nước, có nước mới tạo ra dân ! vì vậy yêu nước cũng chính là thương dân.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu