Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân ?

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

" Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân " như vậy cho ta thấy được sự quan trọng của nhân dân.

" Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân " như vậy cho ta thấy được sự quan trọng của nhân dân, quần chúng thời chiến tranh , nhân dân là lực lượng nòng cốt cho cuộc kháng chiến, "dân" là nước, đảng là "cá" ... 
Tóm lại : có dân mới gây dựng nên nước, có nước mới tạo ra dân ! vì vậy yêu nước cũng chính là thương dân.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan