Tại sao số lượng loài rắn phân bố ở một nơi lại có thể tăng cao được như vậy.

Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu

Điều kiện sống và nguồn sống đa dạng, phong phú của môi trường đã tạo điều kiện của từng loài sống trên đó thích nghi.

Đọc bảng, trả lời các câu hỏi sau:

- Giải thích tại sao trên đồng bằng nhiều xã ở đồng bằng miền núi Bắc Việt Nam có thể gặp 7 loài rắn cùng chung sống với nhau mà không hề cạnh tranh với nhau?

- Tại sao số lượng loài rắn phân bố ở một nơi lại có thể tăng cao được như vậy?

Bài làm

- Điều kiện sống và nguồn sống đa dạng, phong phú của môi trường đã tạo điều kiện của từng loài sống trên đó thích nghi và chuyên hóa đối với nguồn sống riêng của mình.

- Điều kiện sống và nguồn sống đa dạng, phong phú của môi trường, khả năng thích nghi của rắn và chúng đã tận dụng được sự đa dạng của điều kiện sống nới đó.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan