Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta.

Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta là do kết quả tác động của nhiều nhân tố:

- Đường lối phát triển công nghiệp.

- Thị trường là yếu tố có tác động mạnh đến sản xuất. Một khi nhu cầu thị trường thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của sản xuất, làm thay đổi cơ cấu, đặc biệt là cơ cấu sản phẩm.

Các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội có tác động lớn đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành.

- Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành nhằm để thích nghi với tình hình mới để hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan