Tại sao nhân dân thời Trần lại sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước ?

Bình chọn:
3.8 trên 17 phiếu

Vì nhà Trần là một Triều đại danh chính ngôn thuận.

Vì nhà Trần là một Triều đại danh chính ngôn thuận. Vua tôi nhà Trần rất đoàn kết, trên dưới một lòng vì dân vì nước.
Nhà Trần biết cổ vũ nhân dân, biết hiệu triệu nhân dân, điển hình là chuyện triệu tập hội nghị Diên Hồng, đây là một hành động thể hiện triều đình biết trân trọng ý kiến của nhân dân, nhất là những người lớn tuổi. Khi những người lớn tuổi vừa ủng hộ thì người nhỏ tuổi cũng phải dốc sức mà thôi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan