Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ?

Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ?

Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ?

Trả lời:

Vì cần có sự bình đẳng giữa người nam và nữ. Vai trò của người nam và nữ ở gia đình, xã hội có thể thay đổi

Các bài liên quan