Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy ?

Bình chọn:
3.9 trên 52 phiếu

Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy ?

Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy ?

Trả lời:

Bởi vì Chạy là cách tự vệ tốt nhất của các con hươu, nai hoẵng non để trốn kẻ thù. Do đó, hươu mẹ đã dạy hươu con tập chạy từ rất sớm.

Các bài liên quan