Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ - trang 57

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tinh bột và xenlulozo đều có đơn phân là glucose.

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?

Trả lời

Tinh bột và xenlulozo đều có đơn phân là glucose nhưng con người không tiêu hóa được xenlulozo bởi vì không có enzyme xenlulaza.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan