Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31, 32) nói lên điều gì ?


Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31,32) nói lên.

Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31,32) nói lên :
- Các làng bản, bộ lạc có giao lưu với nhau nhưng cũng có xung đột.
- Đồng là nguyên liệu chủ yếu không chỉ để chế tạo công cụ lao động mà còn để chế tạo các loại vũ khí.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu