Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước.


GDP bình quân đầu người

 

GDP bình quân đầu người có sự chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.Các nhóm nước có sự khác biệt về các chỉ số xã hội

Tuổi thọ trung bình (tuổi) - năm 2005:

- Thế giới: 67

- Các nước phát triển: 76

- Các nước đang phát triển: 65. Các nước ở châu Phi có tuổi thọ trung bình là 52 (trong đó ở khu vực Tây Phi, Đông Phi là 47 - thấp nhất thế giới)

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu