Sự thất bại bước đầu của Pháp khi xâm chiếm nước ta như thế nào?


Sự thất bại bước đầu của Pháp khi xâm chiếm nước ta

Sự thất bại bước đầu của Pháp
- Ngày 1 - 9 - 1858. quân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng.
- Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã lập phòng tuyến và anh dũng chống trả.
-Sau 5 tháng xâm lược, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp bước đầu thất bại.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu