Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở những mặt nào ?


Sự đa dạng sinh học biểu hiện ở số lượng thành phần loài.

Sự đa dạng sinh học biểu hiện ở số lượng thành phần loài, các kiểu hộ sinh thái và nguồn gen quý hiếm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu