Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở những mặt nào ?

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Sự đa dạng sinh học biểu hiện ở số lượng thành phần loài.

Sự đa dạng sinh học biểu hiện ở số lượng thành phần loài, các kiểu hộ sinh thái và nguồn gen quý hiếm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan