Sự ra đời của các làng nghề thủ công có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của thủ công nghiệp ?


Đời sống được cải thiện hơn.

- Đời sống được cải thiện hơn. 
- Cùng với sự phát triển của thủ công nghiệp luôn là những sản phẩm có giá trị về cả vật chất và tinh thần. 
- Nhiều ngành nghề vẫn còn đến ngày nay. 
- Cơ hội để phát triển kinh tế nói chung, đem lại lợi nhuận.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu