Sự phát triển của làng thủ công đương thời có ý nghĩa tích cực như thế nào ? Liên hệ với ngày nay.

Bình chọn:
2.2 trên 10 phiếu

Đời sống được cải thiện hơn.

-  Đời sống được cải thiện hơn. 
-  Cùng với sự phát triển của thủ công nghiệp luôn là những sản phẩm có giá trị về cả vật chất và tinh thần. 
-  Nhiều ngành nghề vẫn còn đến ngày nay. 
-  Cơ hội để phát triển kinh tế nói chung, đem lại lợi nhuận.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan