Sự phân hoá khí hậu


Khí hậu Bắc Mĩ phân hoá theo chiều bắc - nam và theo chiều tây - đông.


Khí hậu Bắc Mĩ phân hoá theo chiều bắc - nam và theo chiều tây - đông.
Trải dài từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến 15°B. Bắc Mĩ nằm trên các vành đai kh hậu hàn đới, ôn đới và nhiệt đới.


Trong mỗi đới khí hậu ở Bắc Mĩ lại có sự phân hoá theo chiều tây - đông, đặc biệt là sự phân hoá khí hậu giữa phần phía tây và phần phía đông kinh tuyến 100°T của Hoa Kì.
Các dãy núi thuộc hệ thống Cooc-đi-e kéo dài theo hướng bắc - nam ngăn cản sự di chuyển của các khối khí từ Thái Bình Dương vào. Vì vậy, các cao nguyên, bồn địa và sườn đông Cooc-đi-e mưa rất ít.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan