Căn cứ vào bảng 17.1, hãy nêu sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc (sgk trang 63)


Ta lập bảng sự khác biệt giữa 2 vùng Tây Bắc và Đông Bắc.

Ta lập bảng sự khác biệt giữa 2 vùng Tây Bắc và Đông Bắc.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu