Sự biến đổi hoá học là gì ?

Bình chọn:
4.1 trên 25 phiếu

Sự biến đổi hoá học là gì ?

Sự biến đổi hoá học là gì ?

a) Sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

b) Sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

Trả lời:

Chọn b: Sự biến đổi từ chất này thành chất khác

Các bài liên quan