Sự biến đổi hoá học của các chất dưới đây xảy ra trong điều kiện nào ?

Bình chọn:
3.9 trên 28 phiếu

Sự biến đổi hoá học của các chất dưới đây xảy ra trong điều kiện nào ?

Sự biến đổi hoá học của các chất dưới đây xảy ra trong điều kiện nào?

Trả lời:

 

+ Hình a) c) d): chỉ cần nhiệt độ bình thường.

+ Hình b): cần nhiệt độ cao.

Các bài liên quan