STT Tên Học Sinh Quãng đường Thời gian Vận tốc (m/s) Vận tốc (km/h) 1 Nguyễn Phong Sắc 60m 10s 6m/s 21.6km/h 2 Chu Văn An 60m 11s 5.45m/s 19.62 km/h 3 Trần Thái Tông 60m 12s 5m/s 18 km/h


Xác định vận tốc trung bình khi chạy cự li 60m trong...

C7. Xác định vận tốc trung bình khi chạy cự li 60m trong tiết thể dục ra m/s và km/h.

Hướng dẫn.

STT Tên Học Sinh Quãng đường Thời gian Vận tốc (m/s) Vận tốc (km/h)
1 Nguyễn Phong Sắc 60m 10s 6m/s 21.6km/h
2 Chu Văn An 60m 11s 5.45m/s 19.62 km/h
3 Trần Thái Tông 60m 12s 5m/s 18 km/h

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu