Speaking - Unit 12 trang 139 tiếng Anh 11

Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Work in pairs. Ask and answer questions about the Asian Games, using the information from the fable below.

SPEAKING

Task 1. Work in pairs. Ask and answer questions about the Asian Games, using the information from the fable below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về Đại hội Thể thao châu Á bằng cách sử dụng các thông tin từ bảng dưới đây.)

Answer

A: When and where were the 1st Asian Games?

B: They were held in 1951 in India.

A: How many countries took part in the Games?

B: Eleven countries took part in the Games.

A: How many sports were there at the Games?

B: There were six sports at the Games.

Task 2. Work in groups. Take turns to talk about the sports results of the Vietnamese athletes at 14th Asian Games. (Làm việc theo nhóm. Thay phiên nhau nói về kết quả thể thao của các vận động viên Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 14.)

Answer

-   In bodybuilding, the Vietnamese athletes won one sold medal and one bronze medal.

-   In billiards, the Vietnamese athletes won one gold medal and one silver medal.

-  In karatedo, the Vietnamese athletes won two gold medals and one bronze medal.

-   In shooting, the Vietnamese athletes won one bronze medal.

-   In wushu, the Vietnamese athletes won one silver medal and one bronze medal.

* Talk about the sports results of the Vietnamese athletes at 15lh Asian Games in Doha, Qatar.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan