Soạn bài tập đọc Tiếng Vọng trang 108 sgk Tiếng Việt lớp 5


bài 1 con chim sẻ nhỏ chết trong hoàn cảnh nào bài 2 vì sao tác giả băn khoan, day dứt về cái chết của chim bài 3 những hình ảnh nào để lại ấn tượng sâu sắc trong tác giả bài 4 đặt một tên khác cho bài thơ

TẬP ĐỌC: Tiếng vọng

I. CÁCH ĐỌC

-  Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ.

-   Diễn cảm bằng giọng nhẹ nhàng, trầm buồn thể hiện cảm xúc xót thương, ân hận trước cái chết thương tàm của chú chim sẻ nhỏ.

Giải thích từ ngữ:

Trên ngàn: trẽn vùng rừng núi.

II.GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1.Con chim sẻ nhỏ chết trong cơn bão, xác lạnh ngắt lại bị mèo tha đi. Nó chết để lại trong tổ những quả trứng. Không còn có mẹ ủ ấp, những chú chim non trong những quả trứng ấp sẽ mãi mãi chẳng ra đời.

2.Tác giả băn khoăn day dứt về cái chết của con chim sẻ rồi tự trách mình ích kỷ. Trong đêm mưa bão, nghe cánh chim đập cừa, tác giả đã nằm trong chăn ấm, không muôn dậy mở cửa cho sẻ tránh mưa, vô tình đã gây nên hậu quả đau lòng.

3.Để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tác giả là hình ảnh những quả trứng không có mẹ ủ. Tác giả thấy chúng cả trong giấc ngủ, tiếng lăn như đá lở ở trên ngàn. Chính vì vậy ông đặt tên bài thơ là Tiếng vọng

4.Tên khác cùa bài thơ: Sự ân hận muộn màng.

Nội dung:

Cám nhận dược tâm trạng ân hận day dứt cùa tác giá: vì vô tâm đã gây nên cái chết của chú chim sẻ nhỏ. Hiểu dược điều tác giả muốn nói: Đừng vô tình  trước những sinh linh bé nhỏ trong thế giới quanh ta.