Soạn bài tập đọc: Rừng ngập mặn trang 128 sgk Tiếng Việt lớp 5


Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn.

TẬP ĐỌC         Trồng rừng ngập mặn

I. CÁCH ĐỌC

-  Đọc trôi chảy, lưu loát bài văn.

-  Giọng rõ ràng rành mạch mang tính thông báo, đúng với nội dung văn bản khoa học.

*  Giải thích từ:

-  hậu quả: những kết quả sinh ra về sau.

-  hải sản: các sản vật có ở biển như tôm, cua, cá...

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1. Nguyên nhân của việc phá rừng ngập mặn là do chiến tranh, các qúa trình làm đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm...

Hậu quả là lá chắn bảo vệ đê biển không còn, đê diều dễ bị xói lở, bị vỡ khi có gió bão, sóng lớn!

2. Các tỉnh ven biển (Minh Hải, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh) có phong trào trồng rừng ngập mặn vì các tỉnh này làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ tác dụng của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều.

3. Rừng ngập mặn được phục hồi đã phát huy tác dụng bảo vệ vững chắc đê biển, tăng thu nhập cho người dân nhờ lượng hải sản tăng nhiều, các loài chim nước trở nên phong phú.

Nội dung: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá, thành tích khôi phục rừng ngập mặn những năm qua, tác dụng của rừng ngập mặn khi  được phục hồi.