Soạn bài tập đọc cái gì quý nhất trang 85 sgk Tiếng Việt lớp 5


Bài 1 theo Hùng, Quý , Nam cái gì quý nhất trên đời bài 2 mỗi bạn đưa ra lý lẽ bảo vệ ý kiến như thế nào? bài 3 vì sao thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất bài 4 chọn tên khác cho bài văn và giải thích lý do chọn

Tuần 9 : Cái gì quý nhất

I.  CÁCH ĐỌC

-  Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài.

-  Chú ý phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật (Hùng, Quý, Nan Thầy giáo.)

*  Giải thích từ:

-  vô vị: nghĩa đen là nhạt nhẽo, không mùi vị, nghĩa dùng tiong bài là : nhạt, không có gì là thích thú, không có ý nghĩa gì.

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1-2. Theo Hùng, lúa gạo là quý nhất trên đời vì lúa gạo nuôi sống con người.

-  Theo Quý, vàng là quý nhất trên đời vì có vàng là có tiền, có tiền mua được lúa gạo.

-  Theo Nam, thì giờ là quý nhất trên đời vì cỏ thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

3.Thầy giáo cho rằng người lao dộng là quý nhất. Trước tiên thầy tỏ: trọng ý kiến của ba bạn nhỏ, lập luận có trình tự: lúa gạo, vàng bạc, thì gi' đều rất quý nhưng chưa phải là quý nhất. Khẳng định cái đúng của ba bại học sinh thầy nêu ra ý kiến mới của thầy sâu sắc hơn: Không có người la động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị. Vì vậy, người lao động là quý nhất.

4.Có thể đặt tên bài văn là Cuộc tranh luận thú vị vì nội dung bài thuật cuộc tranh luận thú vị giữa ba bạn nhỏ.

Nội dung: Cuộc tranh luận của các bạn học sinh nhằm đề cao sức lao động sáng tạo cùa con người.