Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 01:39:14

Soạn bài người lính dũng cảm


1. Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì? Ở đâu? 2. Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?

1. Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì? Ở đâu?

Trả lời : Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò bắn máy bay địch trong vườn trường.

2. Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?

Trả lời : Chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào vì chú sợ làm đổ hàng rào của vườn trường.

3. Việc leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả gì?

Trả Lời : Việc leo rào của các bạn khác đã làm hàng rào bị đổ.

4. Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp?

Trả lời : Thầy giáo chờ đợi học sinh trong lớp sự tự giác và can đảm nhận lỗi.

5. Ai là "người lính dũng cảm" trong truvện này?

Trả lời : Chính chú bé chui rào là "người lính dũng cảm" trong truyện này, chú đã kiên quyết sửa lỗi tức là đi ra sửa lại hàng rào và luống hoa.

Nội dung: Khi mắc lỗi phải biết nhận lỗi và sứa lỗi. Người dám nhận lỗi đề sửa lỗi là người dũng cảm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay