Soạn bài Lòng dân


(- Dì Năm bình tĩnh nhận chú cán bộ là chồng, khi tên cai xẵng giọng, hỏi lại: Chồng chị à ?, dì vẫn khẳng định: Dạ, chồng tui. Bọn giặc doạ bắn, dì làm cho chúng lầm tưởng là dì sợ nên sẽ khai, hoá ra dì chấp nhận cái chết, chỉ xin được trối trăng, căn dặn con mấy lời, khiến chúng tẽn tò.

1. Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm ?

(Chú bị bọn tay sai của giặc rượt bắt, phải chạy vào nhà dì Năm để trốn.)

2. Dì Năm đă nghĩ ra cách gì dể cứu chú cán bộ?

(Dì Năm đã đưa cho chú cán bộ một chiếc áo khác để thay, khiến bọn giặc không nhận ra người chúng đang rượt đuổi, rồi bảo chú ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm như chú là chồng của dì.)

3. Chi tiết nào trong đoạn kịch làm em thích thú nhất? Vì sao?

(- Dì Năm bình tĩnh nhận chú cán bộ là chồng, khi tên cai xẵng giọng, hỏi lại: Chồng chị à ?, dì vẫn khẳng định: Dạ, chồng tui. Bọn giặc doạ bắn, dì làm cho chúng lầm tưởng là dì sợ nên sẽ khai, hoá ra dì chấp nhận cái chết, chỉ xin được trối trăng, căn dặn con mấy lời, khiến chúng tẽn tò.