Soạn bài: Ê- mi-li, con trang 49 sgk Tiếng Việt lớp 5


câu 1. đọc diễn cảm 2 vì sao chú Mo - ri - xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ câu 2 Chú Mo - ri - xơn nói với con điều gì khi từ biệtcâu 4 em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo - ri - xơn

Ê- mi- li, con (trích)

I)CÁCH ĐỌC

 Giọng xúc động, trầm lắng.

Chú ý đọc đúng các tên riêng nước ngoài (Ê-mi-li con, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn, phô- tô mác, Oa-sinh-tơn), nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ, các dòng thơ trong một thể thơ tự do.

II) GỢl Ý TÌM HIỂU BÀI

 1.Học sinh đọc diễn cảm.

2.Chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ vì đó

Là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, chẳng “nhân danh ai” và vô nhân đạo vì s B52, napan, hơi độc, đốt nhà thương, trường học, giết trẻ em, giết những cánh đồng xanh “giết những dòng sông của thơ ca nhạc họa”.

3.Chú Mo-ri-xơn nói với con là trời sắp tối rồi, không bế Ê-mi-li về được. : - còn dặn con khi mẹ đến, hãy ôm hôn mẹ cho cha và nói với mẹ “Cha đi xin mẹ đừng buồn”.

4.Chú Mo-ri-xơn rất đáng khâm phạc vì dám xả thân vì việc nghĩa.

Nội dung: Ca ngợi hành động đũng cảm của một công dân Mĩ, dám tự -T J để phản đôi cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.