Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Soạn bài: Chính tả anh bộ đội Cụ Hồ gốc bỉ trang 38 sgk tiếng việt lớp 5


Bài 2 chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau và mô tả cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo bài 3 nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên

Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

NGHE VIẾT

Viết đúng chính tả.

- chú ý cách viết tên riêng người nước ngoài: Phrăng ĐơBô-en

II. LÀM BÀI TẬP

* Bài tập 2: So sánh hai tiếng nghĩa và chiến về cấu tạo:

+ Giống nhau: hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái, đó là a nguyên âm đôi.

+ Khác nhau: tiếng chiến có âm cuối, tiếng nghĩa không có.

* Bài tập 3

Quy tắc:

+ Dấu thanh đặt ở âm chính.

+ Trong tiếng nghĩa (không có âm cuối: đặt ở chữ cái đầu g: nguyên âm đôi).

+ Trong tiếng chiến (có âm cuối): đặt dâu thanh ở chữ cái th hai ghi nguyên âm đôi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay