Soạn bài Câu cầu khiến trang 30 SGK Văn 8


Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu cầu khiến: những từ cầu khiến: đừng, ... đi, thôi.

I.     ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG

1. a. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cầu khiến:

-      Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi (đoạn a)

-     Đi thôi con (đoạn b)

*      Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu cầu khiến: những từ cầu khiến: đừng, ... đi, thôi.

b. Chức năng của các câu cầu khiến trên:

-        Dùng để khuyên bảo: Thôi đừng lo lắng (đoạn a)

-        Dùng đề’ yêu cầu: Cứ về đi (đoạn a), Đi thôi con (đoạn b)

2. a. Cách đọc câu “Mở cửa” trong đoạn a và trong đoạn b khác nhau.

b. Câu “Mở cửa!” trong (b) dùng để đề nghị, ra lệnh ldiác với câu “Mở cửa.” trong (a) dùng đế trả lời câu hỏi.

 

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu