Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Bình chọn:
4.8 trên 102 phiếu