So sánh, tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2

Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

So sánh, tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2

So sánh, tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2

Trả lời:

 

+ Hình 2a: Quả trứng chưa ấp có lòng trắng, lòng đỏ riêng biệt.

+ Hình 2b: Quả trứng đã được ấp 10 ngày, có thể nhìn thấy mắt và chân.

+ Hình 2c: Quả trứng đã được 15 ngày, có thể nhín thấy phần đầu, mỏ, chân, lông gà.

+ Hình 2d : Quả trứng đã được ấp khoảng 20 ngày, có thể nhìn thấy đầy đủ các bộ phận của con gà, mắt đang mở (phần lòng đỏ không còn nữa)

Các bài liên quan