Skills 2 - trang 45 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
4.9 trên 117 phiếu

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 45 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

1   Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures.

Click tại đây để nghe:

tranh

Hướng dẫn:

Nghe Nick và Lỉnda nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Mọi người thích ngôi nhà nào? Viết tên của họ bên dưới bức hình đúng.

Linda: Picture 3 (villa by the sea, with a swimming pool and a garden)

Nick: Picture 2 (apartment in the city)

2  Listen to the conversation again. What is important to Nick? What is important to Linda? Tick (√ )the columns.

Click tại đây để nghe:

1      parkview

2     city view

3.    sea view

4.    swimming pool

5.    garden

6.    cable TV

7.    quiet

Hướng dẫn:

Nghe lại bài đàm thoại. Điều gì quan trọng đôi với Nick? Điều gi gì quan trọng đôi với Linda?

Linda

Nick

3  sea view (hướng biển)

4  swimming pool (hồ bơi)

5  garden (vườn)

7. quiet (yên tĩnh)

1  park view (hướng công viên)

2  city view (hướng thành phố)

6. cable TV (truyền hình cáp)

 

Tape script:

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, my dream home is a big villa near the coast with a great view of the sea. It has a swimming pool, and it has a garden too.

Nick: What kind of garden?

Linda: A flower garden, you know. And my dream house will be a quiet one. You see, no noise.

Nick: My dream house is completely different.

Linda: Really? What is it like?

Nick: It’s an apartment in the city. And it has a super cable TV so I can watch films from other planets.

Linda: Oh, that sounds great!

Nick: And I don’t need a yard or a garden. In front of the house I want it to have a nice park view, and at the back, I want it to have a great city view.

Linda: That sounds interesting too. But I think it’ll be...

3    Work in pairs. Discuss the following ideas about your dream house.

1.   What type of house it is

2.    Where it is located

3.    What it looks like

4.    What surrounds it

5.    What appliances it has

Hướng dẫn:

Làm việc theo cặp. Thảo luận những ý kiến vể ngôi nhà trong mơ của em.

    1. Nó là loại nhà nào?
    2. Nó nằm ở đâu?
    3. Nó trông như thế nào?
    4. Cái gì bao quanh nó?
    5. Nó có thiết bị gì?

4   Now fill in the table about your dream house

Type of house 

 

Location 

 

Number of rooms 

 

Surroundings

 

Things in the house and what they will/might do for you 

 

Hướng dẫn:

Bây giờ điển vào bảng vể ngôi nhà mơ ước của em.

Type of house (Loại nhà)

hi-tech house by the sea (nhà công nghệ cao cạnh biển)

Location (Địa điểm)

by the sea (cạnh biển)

Number of rooms (Sô" phòng)

10

Surroundings (Xung quanh)

tree, flower, swimming pool (cây, hoa, hồ bơi)

Things in the house and what they will/might do for you (Những đồ vật trong nhà và chúng có thể làm gì cho bạn)

a super smart TV (chiếc ti vi siêu thông minh), a super smart car (chiếc xe hơi siêu thông minh), high-tech robot (người máy công nghệ cao); the super smart TV will help me surf the Internet, send and receive my email, order food from the supermarket and contact my friends on other planets.

(Một chiếc ti vi siêu thông minh sẽ giúp tôi truy cập mạng, gửi và nhận email, đặt thức ăn từ siêu thị và liên hệ với bạn bè tôi trên những hành tinh khác). The super Smart car will probaly use water. (Chiếc xe hơi siêu thông minh chạy bằng nước).

High-tech robot will clean the floors, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats. (Robot công nghệ cao sẽ lau sàn nhà, nấu ăn, giặt quần áo, tưới cây và cho chó mèo ăn)

5           Use the information in 4 to write about your dream house.

Sử dụng thông tin trong phần 4 để viết về ngôi nhà mơ ước của em.

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan