Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Bình chọn:
4.8 trên 100 phiếu
 • Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138

  Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138

  Câu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Câu 2. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì? Câu 3. Sinh trưởng thứ cấp là gì? Câu 4. Những nét hoa văn trên gỗ cây xuất xứ từ đâu? Câu 5. Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối?

 • Bài 1,2,3,4 trang 142 Sinh 11

  Bài 1,2,3,4 trang 142 Sinh 11

  Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng? Câu 2. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng? Câu 3. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật? Câu 4. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, tại sao?

 • Bài 1,2,3,4 trang 146 Sinh 11

  Bài 1,2,3,4 trang 146 Sinh 11

  Câu 1. Phát triển của thực vật là gì? Câu 2. Lúc nào thì cây ra hoa? Câu 3. Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm các phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:Câu 4. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

Bài viết được xem nhiều nhất