Sinh trưởng của vi sinh vật


1.Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Ở pha sinh trưởng nào trong nuôi cấy không liên tục

1.Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Ở pha sinh trưởng nào trong nuôi cấy không liên tục có thời gian của một thế hệ (g) là giá trị không đổi ? Nêu nguyên tắc của nuôi cấy liên tục, ứng dụng.

2. Nói chung, độ pH phù hợp nhất cho sự sinh trưởng của vi sinh vật như sau :

Em hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng
nhóm vi sinh vật trong bảng.

 


>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu