Sắp tới, gia đình Liên sẽ có mấy người? Đó là những ai?

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Sắp tới, gia đình Liên sẽ có mấy người? Đó là những ai?

Sắp tới, gia đình Liên sẽ có mấy người? Đó là những ai?

Trả lời:

Sắp tới, gia đình Liên sẽ có 4 người: bố Liên, mẹ Liên, Liên và em của Liên sắp ra đời.

Các bài liên quan