Reading unit 8 trang 82 sgk tiếng anh 10


Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

A.READING (Đọc)
BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc)
Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)
1.They're harvesting the crop/ rice from the fields.
2.They’re working hard and merrily.
3.I think it’s a good crop/ bumper crop.
4.To get good crops, besides good farming mcthod(s). it requires hard work and suitable weather.
WHILE YOU READ (Trong khi em đọc)
Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn,và sau đó làm bài tâp theo sau.)
 

Click tại đây để nghe:

 

Cách đây nhiều năm, làng tôi rất nghèo. Dân làng phải làm việc cực nhọc ngoài đồng cả ngày và ít khi có đủ tiền mua những thứ cần thiết- Cuộc sống của họ giản dị và họ cần nhiều thứ. Nhiều người phải sống trong những ngôi nhà bằng rơm và bùn, và ít gia đình có ra-đi-ô hay truyền hình. Tuy nhiên mặc dù thiếu thốn, dân làng cố gắng gởi con đến trường và đại học. Họ hy vọng rằng với vốn học về khoa học và kỹ thuật, con cái của họ có thể tìm ra phương thức cải thiện cuộc sống của họ.
      Con cái của họ đã thỏa mãn ước mơ của cha mẹ chúng. Khi chúng từ trường đại học hay trung học kỹ thuật trở về, chúng giới thiệu những phương pháp canh tác mớì đưa đến những vụ mùa bội thu. Chúng cũng giúp dân làng trồng các cây thương phẩm để xuất khẩu. Chẳng bao lâu, cuộc sống của làng tôi đã thay đổi. Ngày nay, người dân sống trong những ngôi nhà gạch. Buổi tối họ có thể nghe tin tức trên máy vô tuyến hoặc xem truyền hình để niải trí. Đôi khi họ có thể ra tỉnh thành trên những chiếc xe gắn máy để mua sắm hay thăm bạn bè.
Một nông dân già nói, “Nhờ kiến thức con cái chúng tôi mang về nhà, cuộc sống chúng tôi đã thay đổi nhiều, và tôi luôn luôn bảo các cháu chúng tôi học siêng năng hơn để chúng có thể làm cho làng nhiều hơn cha mẹ chúng đã làm.”
Task 1: The words in A appear in the readine passage. Match them with their definitions in B. (Những từ  A xuất hiện ở bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa của chúng ở B.)
1.b              2. d                            3.a             4. e                     5. c
Task 2: The reading passage tells us about many changes in the village. Complete the following table.(Bài đọc kế cho chúng ta về nhiều điều thay đổii ở làng.Điền bản sau):

Areas of change                                Before                                           Now
houses                                         made of straw and mud                     made of brick
radio and TV                                few families had a radio                      many families had                                                   or a TV set                                         these things
farming methods                         old, by hand                                      new,with machines
crops                                            poor                                                good / bumper
travel                                         on foot/by cart                                   by motorbike

Task 3: Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)
1.What was life like in the author's village many years ago? It was poor and simple.
2.Why did the villagers want to send their children to school and college in spite of their shortages?  Because they hoped that with an education of science and technology, their children could find a way of bettering their lives.
3. How did the children help improve the lifestyle in the village when they finished college or technical high school? They introduced new farming methods which resulted in bumper crops. They also helped to grow cash crops for export.
4.What did an old farmer say about the effect of the knowledge the young people brought home? He said their lives had changed a lot thanks to the knowledge their children brought home from technical high schools or colleges.
5. What exactly did he tell his grandchildren? He told his grandchildren, “Study harder so that you can even do more for the village than your parents did”.
AFTER YOU READ (Sau khi em đọc)
Work in pairs. Discuss the following question. (Làm việc từng đôi. Thảo luận câu hỏi sau.)
People with an education can help to make the life of the community better by applying new methods, new technique and knowledge in working. And thanks to this, the work gets more effective and produces better results.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu