Reading - Unit 13 trang 138 Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và trả lời những câu hỏi sau.)

   READING

❖   Before You Read (Trước khi đọc)

Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng  đôi. Nhìn hình và trả lời những câu hỏi sau.)

1. What event was it?

2. Where do you think the event took place?

Tạm dịch:

1. Sự kiện đó là gì?

2. Bạn nghĩ sự kiện diễn ra ở đâu?

Hướng dẫn giải:

1. It’s a football game.

2. It look place in My Dinh stadium. Ha Noi.

Tạm dịch:

1. Đó là một trò chơi bóng đá.

2. Nhìn ra sân vận động Mỹ Đình. Hà Nội.

❖   While You Read (Trong khi đọc)

Read the passage and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

The 22nd Southeast Asian Games were held in Vietnam from the 5th to 13th December, 2003. Although it was the first time Vietnam hosted such a big sports event, the Games were a great success. The Games really became a festival that impressed sports enthusiasts with its spirit: solidarity, co-operation for peace and development.

Athletes from 11 participating countries competed in 32 sports, and 444 gold medals were won. Some teams such as table tennis, badminton, karatedo, volleyball, basketball and wrestling were composed of top competitors in the region. Many Games records were close to international levels. Vietnam won 158 gold medals to finish at the top of the Southeast Asian Games medal standings. Thailand was ranked second with 90 golds, and Indonesia was third with only 55 golds. Singapore and Vietnam were the two nations which had participants who were presented with the Most Outstanding Athlete titles in the Swimming and Shooting events. The Vietnamese Women's Football team successfully defended the SEA Games title. The Men's Football team won a silver medal. In other sports such as karatedo, athletics, bodybuilding and wushu, the young and energetic Vietnamese athletes performed excellently and won a lot of gold medals.

Vietnam's first place finish was not surprising. Firstly, to prepare for the 22nd SEA Games, Vietnam carried out an intensive programme for its athletes, which included training in facilities, both home and abroad. Secondly, with the strong support of their countrymen, the Vietnamese athletes competed in high spirits. The country's success has proved that Vietnam can organize sporting events on an international level. A plan has been proposed for Vietnam to host the Asia Sports Games at some point in the future.

Tạm dịch:

   Đông Nam Á Vận Hội lần thứ 22 được tổ chức ở Việt Nam từ 5 đến 13 tháng 12, năm 2003. Mặc dù đó là lần tiên Việt Nam đăng cai sự kiện thể thao lớn như thế, Đông Nam Á Vận Hội là một thành công lớn. Đông Nam Á Vận Hội thực sự trở nên ngày hội đã cảm kích những người say mê thể thao với tinh thần của nó: Đoàn kết, hợp tác vì hòa bình và phát triển.

  Các vận động viên từ 11 nước tham dự tranh tài ở 32 môn thể thao, và 444 huy chương vàng đã được trao. Một số đội như bóng bàn, cầu lông, không thủ dạo, bóng chuyền, bóng rổ. và đô vật tập hợp những đấu thủ hàng đầu trong vùng. Nhiều kỉ lục Đông Nam Á Vận Hội đạt gần trình độ quốc tế. Việt Nam đoạt 158 huy chương vàng đứng đâu vị trí huy chương Đông Nam Á Vận Hội. Thái Lan xếp hạng nhì với 90 huy chương vàng, và In-dô-nê-zia xếp thứ ba với chỉ 55 huy chương vàng. Sin-ga-po và Việt Nam là hai quốc gia có người tham dự được tăng danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất ở môn Bơi lội và Bắn súng. Đội bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu Đông Nam Á Vận Hội. Đội bóng đá nam đoạt huy chương bạc. Ở các bộ môn khác như karatedo, điền kinh, thể dục thể hình và wushu, các vận động viên trẻ và đầy sinh lực Việt Nam biểu diễn xuất sắc và đoạt nhiều huy chương Vàng.

   Điểm chung cuộc hạng nhất của Việt Nam không có gì ngạc nhiên. Trước tiên, để chuẩn bị cho Đông Nam Á Vận Hội, Việt Nam đã thực hiện chương trình tập trung cho các vận động viên, bao gồm đào tạo ở mọi phương tiện, trong nước lẫn ngoại quốc. Thứ hai, với sự ủng hộ mạnh mẽ của đồng bào, các vận động viên Việt Nam thi đấu với tinh thần cao. Sự thành công của quốc gia chứng tỏ Việt Nam có thể tổ chức các sự kiện thể thao trên bình diện quốc tế. Một dự án được đề nghị cho Việt Nam đăng cai Á Vận Hội vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Task 1: Give the Vietnamese  equivalents to the followine words and phrases.

(Cho từ tiếng Việt tương đương với những từ và cụm từ sau.)

Hướng dẫn giải:

1. sports enthusiast: người say mê thể thao        

2. solidarity: tình đoàn kết

3. title : danh hiu 

4. bodybuilding : th dc th hình

5. high spirits : tinh thn cao

6. countrymen : đồng bào

Task 2: Scan the passaae and complete each of the following sentences.

(Đọc lướt đon văn và đin nhng câu sau.)

1. The 22nd SEA Games were held in Vietnam from………..

2. Thailand was ranked second with………………

3. Singapore and Vietnam had participants who were awarded the Most Outstanding Athlete titles in………………….

4. A plan has been proposed for Vietnam to host the Asia Sports Games at ……………

Tạm dịch:

1. SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày ......... ..

2. Thái Lan đứng thứ hai với ..................

3. Singapore và Việt Nam có những người tham gia đã được trao giải Danh hiệu Các vận động viên xuất sắc nhất trong ......................

4. Một kế hoạch đã được đề xuất để Việt Nam tổ chức Thế vận hội thể thao Châu Á vào lúc ...............

Hướng dẫn giải:

1. the 5th to 13th December, 2003.          

2. 90 solds.

3. the Swimming and Shooting events.       

4. some point in the future.

Tạm dịch:

1. từ ngày 5 đến 13 tháng 12 năm 2003.

2. 90 bán.

3. Sự kiện Bơi và Bắn súng.

4. Một số điểm trong tương lai.

Task 3: Answer the quesiions. (Tr li nhng câu hi.)

1. What was the spirit of the 22nd SEA Games?

2. How many gold medals were won at the SEA Games?

3. Which Women’s Football team defended the SEA Games title?

4. Which Men’s Football team won the gold medal?

5. Why was Vietnam's first place finish not a surprise to everyone?

Tạm dịch:

1. Thế nào là tinh thần của SEA Games 22?

2. Có bao nhiêu huy chương vàng tại SEA Games?

3. Đội bóng đá nữ đã bào chữa cho danh hiệu SEA Games?

4. Đội bóng đá nam đã giành huy chương vàng?

5. Tại sao địa điểm đầu tiên của Việt Nam lại không gây bất ngờ cho mọi người?

Hướng dẫn giải:

1. It was solidarity, co-operation for pcace and development.

2. 444 gold medals were won at the SEA Games.

3. The Vietnamese Women’s Foolball team successfully defended the SEA Games title.

4. The Thailand’s Men’s Football Team won the gold medal.

5. It was because Vietnam had first carried out the intensive programme for its athletes, both at home and abroad; secondly, the Vietnamese athletes competed in high spirits, with the strong support of their countrymen.

Tạm dịch:

1. Đó là sự liên đới, hợp tác để phát triển và phát triển.

2. 444 huy chương vàng đã giành được tại SEA Games.

3. Đội Bóng chuyền Nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công danh hiệu SEA Games.

4. Đội bóng đá nam nam Thái Lan giành huy chương vàng.

5. Đó là vì Việt Nam đã lần đầu tiên thực hiện chương trình chuyên sâu cho các vận động viên của mình, cả trong và ngoài nước; Thứ hai, các vận động viên Việt Nam thi đấu với tinh thần cao, với sự ủng hộ mạnh mẽ của đồng đội.

❖   After You Read (Sau khi đọc)

Work with a partner and name some of the Vietnamese athletes you love. Say what they are famous for, and what aspects of sportsmanship you admire (fairness, respect, generosity....).

(Làm việc với một bạn cùng học và nói tên mọt vài vận động viên Việt Nam em mến chuộng. Nói họ nổi tiếng về gì và em ngưỡng mộ khía cạnh nào của tình thần thượng võ (sự công bằng, kính trọng, tính hào phóng,..)

Hướng dẫn giải:

   A: Who of the Vietnamese athletes do you admire?

   B: I admire Le Quans Liem and Nguyen Ngoc Truong Son most.

   A: What are they famous for?

   B: Ther’re famous for the excellent skills for chess at their young ages.

   A: Have they won any national championships?

   B: Sure, a lot. Not only the national championships have they won, but also international ones at various ages.

   A: What aspect of them do you love?

  B: Well. Despite their big fames, they have never proved themselves talented. I means it’s their humility. In addition, what makes them loved and admired is their determination and patience in practising chess problems.

   A: They‘re really significant virtues of the talented.

   B: I think so, too.

Tạm dịch:

  A: Bạn ngưỡng mộ vận động viên Việt Nam nào?   

  B: Tôi ngưỡng mộ Lê Quỳnh Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn nhiều nhất.   

  A: Họ nổi tiếng thế nào?

  B: Đã nổi tiếng về kỹ năng tuyệt vời cho cờ vua khi họ còn trẻ.  

  A: Liệu họ có giành chức vô địch quốc gia không?   

  B: Chắc chắn, rất nhiều. Không chỉ giải vô địch quốc gia mà họ giành được, mà còn cả những giải quốc tế ở mọi lứa tuổi.    

  A: bạn yêu ai?

  B: Vâng. Mặc dù nổi tiếng của họ, họ chưa bao giờ chứng tỏ tài năng của mình. Tôi có nghĩa là sự khiêm tốn của họ. Thêm vào đó, điều làm cho họ yêu mến và ngưỡng mộ là quyết tâm và kiên nhẫn của họ trong việc thực hành các vấn đề cờ vua.

  A: Họ thực sự là những đức tính quan trọng của tài năng.

  B: Tôi cũng nghĩ thế.

Loigiaihay.com;

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan