Reading - Unit 12 trang 128 Tiếng Anh 12

Bình chọn:
3.4 trên 31 phiếu

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.(làm việc từng đôi. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)

   READING

  Before You Read

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)

1. Can you name the sport in the picture?

2. Where is it played?

3. How do people play it?

Answer:

1. It’s water polo.

2. It's played in a pool.

3. People play it with a ball, which is passed to each other by hand or advanced with the head over the water between the player’s arms.

❖   While You Read

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

Dịch bài:

   Môn bóng nước được chơi trong hồ (bơi) sâu 1,8 mét, dài 30 mét và rộng 20 mét. Với khung thành (cầu môn) cao 3 mét và cao trên mặt nước ít nhất 0,9 mét. Khung thành được đánh dấu bằng hai trụ thẳng đứng, một thanh ngang và lưới.

   Có 7 cầu thủ ở mỗi đội: sáu tay bơi và một thủ môn. Đội nhà đội mũ trắng, đội khách đội mũ xanh dương và các thủ môn đội mũ đỏ với số 1 màu trắng.

   Giống như bóng đá, cuộc thi đấu bắt đầu với trái banh ở trung tâm hồ bơi và hai đội bơi nhanh đến nó từ đường khung thành của mình. Quá banh có thể được đưa tới trước do chuyền bằng tay hoặc bơi với đầu trên nước và quả banh giữa hai cánh tay, do đó trái banh lướt trên sóng tạo nên bởi đầu của cầu thủ. Không một cầu thủ nào trừ thủ môn có thề giữ banh với cả hai tay.

   Hậu vệ không được can thiệp vào di chuyển của đốì phướng trừ phi cầu thủ đang giữ banh. Những lỗi nặng bị phạt một phút trong vùng cấm địa và một cầu thủ bị đuổi ra ngoài sau khi tự mình phạm năm lỗi.

   Đối với lỗi nhẹ, như cầm hoặc bấm bóng, một quả ném tự do được thưởng từ điểm phạm lỗi. Ít nhất hai cầu thủ phải chạm bóng sau quả ném tự do trước khi bàn thắng được ghi

   Một trận đấu được chia thành các hiệp từ 5 đến 8 phút. Sau một trận hòa, có hai lần thêm giờ, mỗi lần 3 phút. Nếu trận đấu vẫn còn hòa sau những lần thêm giờ, hai đội tiếp tục chơi thêm một lần thêm giờ 3 phút cho đến khi trọng tài quyết định.

Task 1: Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B. (Làm việc từng đôi. Ghép những từ ở cột A với nghĩa của chứng ở cột B.)

A

....  B

1. opponent

2. penalize

3. eject

4. foul

5. tie

a. to make someone leave a game

b. an action in sports that is against the rules

c. to punish a team or player who breaks the rules

d. a situation in a game when two teams have the same scores

e. someone who tries to defeat another person in a competition

Answer:

1. e             2. c              3. a              4. b              5. d

Task 2: Complete the following sentences, using the information from the passage. (Điền những câu sau, dùng thông tin từ đoạn văn.)

1. Water polo is played in a pool……….metres deep,……....long and……….wide.

2. The home team wears………, the visiting team wears ……………and the goalies wear……………..

3. Both teams sprint for the ball from…………….

4. A free throw is awarded for minor fouls, such as…………….

5. A game is divided into quarters ranging from………….in length.

Answer

1. 1,8 ; 30 metres ; 20 metrers

2. while caps ; blue caps ; red caps with the number 1 in while.

3. their own goal lines.

4. holding or punching the ball.

5. five to eight minutes

Task 3: Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

1. Where can people play water polo?

2. Where is the ball when the game starts?

3. How can the ball be advanced?

4. Which players are allowed to hold the ball with both hands?

5. What happens to a player who commits five personal fouls?

Answer:

1. People can play it in a pool.

2. It is in die centre of the pool.

3. ball can be advanced by passing with in a hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms so it rides on the waves created by the swimmer's head.

4. Only cant the goalies hold the ball with both hands.

5. He is ejected from the same after commitlins five personal fouls.

❖   After You Read

Work in groups. Make a comparison between football and water polo, using the following suggestions. (Làm việc từng nhóm. So sánh giữa  bóng đá và bóng nước, dùng những từ để nghị sau.)

-    place to play (nơi chơi)

-    number of players (số cầu thủ)

-    main rules (luật chính)

-    length of game (thời gian trận đấu)

 

 

Football

Water polo

Place to play

on a pitch or a playground

in a pool

Number of players

11

7

Main rules

-   the ball is advanced with a fool;

-    only the goalie can hold the ball in hands;

-   a touch of the ball on the arm or hand is awarded with a shot from the spot of the foul.

-   major foul in the penalty area is awarded a penaily from a penally spot

-    a player is ejected when be received a red card.

- minor foul, such as holding or punching the ball, is awarded with a free throw gtom the spoot of the foul;

-         major foul is penalized by one minute in the penally box:

-    a player committing five personal fouls is ejectcd.

Length of game

-two halves, 45 minutes each

- into quarters from 5 lo 8 minutes in length.

 Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan