Reading - Uint 6 trang 66 tiếng Anh 11


Look at the photos. Match each of them with the words in the box below. (Nhìn các bức ảnh. Ghép mỗi hình phù hợp với những cụm từ trong khung dưới đây.)

READING

Before you read

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below. (Nhìn các bức ảnh. Ghép mỗi hình phù hợp với những cụm từ trong khung dưới đây.)

a - Quiz "Road to mount Olympia”

b - London marathon

c - Sao Mai Television Singing Contest

d - Olympic Games.

Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Do you like taking part in competitions like these? Why/ Why not?

(Bạn có thích tham gia trong các cuộc thi như thế này không? Tại sao có/ Tại sao không?)

-   No, I don't because I don't have the capacity for them.

-   Yes, I d like to participate in the quiz: “Road to Mount Olympia", because it’s an interesting game, which help me widen my general knowledge.

2. Do you hope to win a competition? If so, which competition do you like to win? (Bạn có hi vọng sẽ giành chiến thắng đối thủ cạnh tranh không? Nếu vậy đối thủ cạnh tranh nào bạn thích giành chiến thắng?)

-   Yes. I’d like to win an English-speaking Contest.

3. Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not?

(Chiến thắng là điều quan trọng nhất trong một cuộc thi phải không? Tại sao đúng /Tại sao không?)

-   No, I don't think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation and the enjoyment we have from it.

While you read

Read the passage and then do tasks that follow. (Đọc đoạn văn sau đó làm nhữmg bài tập sau.)

Click tại đây để nghe:


 

Thứ bảy vừa qua, đại diện của ba lớp ở trường tôi đã tham dự vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh hàng năm do các thầy cô giáo tiếng Anh tổ chức. Mục đích của cuộc thi là khuyến khích tinh thần học tiếng Anh của học sinh. Cuộc thi được hội phụ huynh tài trợ. Cô Liên, giáo viên tiếng Anh của chúng tôi, giải thích nội quy của cuộc thi cho học sinh như sau:

Để tham gia vào cuộc thi, các em phải làm việc theo nhóm ba người. Mỗi nhóm phải hoàn thành tất cả năm hoạt động. Sau khi hoàn thành mỗi hoạt động, các em sẽ có hai phút để hoàn thành các câu hỏi trong phiếu câu hỏi. Ban giám khảo sẽ quan sát và chấm điểm phần thi của các em. Với mỗi hoạt động, các em có thể đạt tối đa 15 điểm. Đến cuối cuộc thi, ban giám khảo sẽ công bố tổng điểm mỗi nhóm đạt được. Nhóm giành chiến thắng sẽ được thưởng một bộ CD học tiếng Anh và một quyển từ điển Oxford Advanced Learner's Dictionary. Nào, chúng ta hãy bắt đầu cuộc thi...”

Hùng, Thu và Nga là thành viên của nhóm A. Họ nhanh chóng đọc nội dung của các câu hỏi và cố gắng tìm câu trả lời. Lúc đầu, mọi việc tiến triển rất suôn sẻ. Họ gần hoàn tất năm hoạt động. Nhưng ở hoạt động thứ năm. Hùng gặp khó khăn trong việc đọc thơ. Bạn ấy không nhớ câu cuối. Thời gian đã hết, các giám khảo công bố kết quả. Nhóm chiến thắng là nhóm B, đạt được 70 điểm; nhóm của Hùng được 65 điểm và nhóm C được 60 điểm. Thu cảm thấy hơi thất vọng. Hùng xin lỗi vì không thể hoàn tất bài thơ. Nhưng Nga đã làm cho sự việc tốt hơn bằng cách nói: "Theo tớ, điều quan trọng nhất là chúng ta tham gia vào cuộc thi và niềm vui chúng ta có được từ nó.”

Task 1. Match the words or phrases on the left with their definitions on the right. (Ghép các từ hoặc cụm từ bên trái với các định nghĩa của chúng ở bên phải)

 1. d             2. f             3. e                4. c                  5. b             6. a

Task 2. Answer the questions: (Trả lời các câu hỏi:)

1. Who took part in the annual final English Competition last Saturday?

-> The representatives of three classes of the (writer's) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

2.  What was the aim of the competition?

-> Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students.

3. Who sponsored the competition?

-> The Students' parents Society sponsored the competition.

4.  What did each group of students have to do during the contest?

-> They had to complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.

5. What did the judges have to do to choose the winner of the competition?

-> They had to observe and score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the end of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be winner.

6.  What would be awarded to the winner?

-> The winner would be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner's Dictionary.

Task 3. Read paragraph 3 again and complete the sentences (Đọc đoạn 3 một lần nữa và hoàn thành câu)

1. In activity 5. Hung was recite complete the poem (he could dot remember the last sentence).

2. Having achieved the highest score, group B became the winner of the competition.

3. Group C lost the game because they just not 60 points.

4. Nga encouraged her group by saying "For me the most important thing was our participation in the competition and the enjoyment we had from it.

After you read

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read and translate it into Vietnamese. (Đây là bài thơ Hùng đọc trong cuộc thì tiếng Anh. Hãy đọc và dịch sang tiếng Việi.)

Bạn có thích bầu trời ban đêm

Khi ngàn vì sao đang lấp lánh?

Bạn có thích bầu trời ban ngày

Khi những đám mây bay đi?

Điều tôi thích là mặt trời ban mai

Chiếu trên tôi khi tôi chạy

Và tôi cũng yêu những cơn mưa

Gõ từng nhịp bên khung cửa sổ.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu