READ trang 36 unit 4 SGK tiếng anh 9


Lớp tiếng Anh: - đầu buổi chiều - trình độ trung cấp - bắt đầu cuối tháng 10/ đẩu Iháng 11

Click tại đây để nghe:

 

Ghi chú

Lớp tiếng Anh: - đầu buổi chiều

-   trình độ trung cấp

-   bắt đầu cuối tháng 10/ đẩu Iháng 11

HỘI ĐÓNG NGOẠI NGỮ G/F. 12 đường Nam Trang Học tiếng Anh, Pháp hoặc Trung quốc, buổi sáng và tối.


HỌC PHÍ

Nếu bạn muốn trau dổi tiếng Anh, chủng tôi có thể giúp bạn.

Giáo viên chúng tôi có những lớp chiều, tỏi hay cuôi tuẩn cho những ai mời học tiếng Anh

Hãy đến gập chúng tói tại Viện Tiếng Anh Mới hôm nay.

Chúng tỏi ở tại 108 đường Tràng Thi.

VIỆN NGÔN NGỮ

Hãy học nói một ngoại ngữ với người khac. Chúng tỏi có giáo viên có tay nghề vững vàng Các lới buổi sảng, chiều và tối.

Các khóa học bẩt đầu tuần đầu thảng 11 Gọi số 8278787 đề biết thém chi tiết.

a. Note down information about the English classes from the advertisements. ( Ghi thông tin về các lớp tiếng Anh từ các bài quảng cáo). 


b. Read the notes Mr. Lam made. Then look at the advertisements and choose a suitable language school for him . Give the reasons for your choice. (Đọc ghi chú Ông Lam đã viêt. Sau đó xem các bài quảng cáo và chọn trường ngôn ngữ thích hợp cho ông ấy. Cho lí do chơ sự chọn của em).

I think Mr Lam should take an English course at the Academy of Language because it offers the suitable time, date and the level oi English for him. Besides it has well-qualified teachers and offers a lot of opportunities to practice speaking English.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu