Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

Bình chọn:
4.2 trên 36 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng trang 163 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng trang 163 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

    Câu 1. Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì ? Câu 2. Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của cô công chúa ? Câu 3. Cách nghĩ của chú hề có gì khác với các vị đại thần và các nhà khoa học ? Câu 4. Tìm những chi tiết cho thấy cách nghĩ của cô công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn