Quan sát hình 53, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm ?


Hình dáng độc đáo, nghệ thuật tinh xảo

Qua hình 53, nhận xét về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm :
- Hình dáng độc đáo, nghệ thuật tinh xảo...

- Đậm đà bản sắc, thể hiện tính cách, tâm hồn người Chăm.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu