Quan sát hình 53, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm ?


Hình dáng độc đáo, nghệ thuật tinh xảo

Qua hình 53, nhận xét về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm :
- Hình dáng độc đáo, nghệ thuật tinh xảo...

- Đậm đà bản sắc, thể hiện tính cách, tâm hồn người Chăm.

Bài viết liên quan