Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao ?


Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.

- Đêm 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.
- Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng quân Pháp chống cự rất yếu ớt, chỉ sau vài giờ nổ súng đã nhanh chóng đầu hàng.
- Chiếm được Đông Dương, Chính phủ Nhật hoàng tuyên bố trao trả độc lập giả hiệu rồi ra sức vơ vét, thống trị và bóc lột nhân dân ta.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu