Quá trình vận chuyển


Vận chuyển là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác, khoảng cách chuyển dịch xa hay gần phụ thuộc vào động năng của quá trình, vào kích thước và trọng lượng của vật liệu, vào điều kiện địa lí tự nhiên khác nhau của mặt đệm.

Quá trình vận chuyển
Vận chuyển là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác, khoảng cách chuyển dịch xa hay gần phụ thuộc vào động năng của quá trình, vào kích thước và trọng lượng của vật liệu, vào điều kiện địa lí tự nhiên khác nhau của mặt đệm.
Vận chuyển có hai hình thức : vật liệu nhỏ, nhẹ được động năng của các ngoại lực cuốn theo : vật liệu lớn, nặng còn chịu thêm tác động của trọng lực làm cho vật liệu lăn trên mặt đất dốc.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu