Bài 5. Prôtêin

Bình chọn:
4.8 trên 90 phiếu
 • Câu 1,2,3 trang 25 SGK Sinh học 10

  Câu 1,2,3 trang 25 SGK Sinh học 10

  Câu 1. Nêu các bậc cấu trúc của prôtêin. Câu 2. Nêu một vài loại prôtêin trong tế bào người và cho biết các chức năng của chúng. Câu 3. Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn đều được cấu tạo từ prôtêin nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính. Dựa vào kiến thức trong bài, em hãy cho biết sự khác nhau đó là do đâu?

 • Câu 1, câu 2, câu 3 sgk trang 25 sinh học lớp 10

  Câu 1, câu 2, câu 3 sgk trang 25 sinh học lớp 10

  Câu 1. Nêu các bậc cấu trúc của prôtêin.

 • Bài 1,2, trang 56, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 1,2, trang 56, SGK Sinh học lớp 9

  1. Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định? 2. Vì sao nói prôtéin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

 • Bài 3, 4, trang 56, SGK Sinh học lớp 9

  Bài 3, 4, trang 56, SGK Sinh học lớp 9

  3. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tinh đặc thù của prôtêin? a) Cấu trúc bậc 1 b) cấu trúc bậc 2 c) Cấu trúc bậc 3 d) cấu trúc bậc 4 4. Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây? a) Cấu trúc bậc 1 b) Cấu trúc bậc 2 và bậc 3 c) Cấu trúc bậc 1 và bậc 2 d) Cấu trúc bậc 3 và bậc 4