Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 23:28:32

Project - Unit 8 trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Tổng hợp bài tập phần Project - trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới

1. Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class - to use or not to use. To prepare for your group's presentation, discuss the following:

Lớp của em sẽ tổ chức một cuộc thảo luận vể một chủ để “Thiết bị điện tử ca nhân trong lớp học - dùng hay không dùng”. Chuẩn bị bài thuyết trình của nhóm em, thảo ỉuận những điểu sau:

1. Reasons for the use / ban of electronic devices in class;

2. List of possible rules of limiting the use of the electronic devices (if your group selects using the devices).

SUGGESTED ANSWERS

1. Lý do để sử dụng/cấm thiết bị điện tử trong lớp;

-  help them study better (giúp chúng ta học tập tốt hơn)

-  search for information in Internet (tìm kiêm thông tin trên Internet)

-   record the lesson (ghi lại bài học)

-  do the homework (làm bài tập về nhà)

We should let children use electronic devices in class. Because devices can help them study better. They can search for information in Internet, record the lesson and do the homework.

Chúng ta nên để cho bọn trẻ sử dụng những thiết bị điện tử trong lớp. Bởi vì những thiết bị có thề giúp chúng học tốt hơn. Chúng có thể tìm. kiếm thông tin trên Internet, ghi âm bài học và làm bài tập về nhà.

-  distract the study (xao lãng việc học)

-  play game much (chơi game nhiều)

-  use them to cheat in exam (dùng chúng để gian lận trong bài kiểm tra)

We should not let children use electronic devices in class. The devices can distract students from studying. The children can use them to play game all the time and cheat in the exam.

Chúng ta không nên để bọn trẻ sử dụng những thiêt bị điện tử trong lớp. những thiết bị có thể làm xao lãng học sinh khỏi việc học. Bọn trẻ có thể sử dụng chủng dể chơi game suốt và gian lận trong bài kiểm tra.

2. Danh sách những luật giới hạn việc dùng thiết bị điện tử. (Nếu nhóm em chọn việc sử dụng những thiết bị).

-   do not use electronic devies somuch a day (không sử dụng thiết bị điện tử nhiều giờ trong ngày)

-   use them for good purpose (sử dụng chúng cho mục đích tốt)

-  control your use in good level (kiểm soát việc sử dụng của bạn theo một mửc độ hợp lý) 

 

2. Present your group's ideas to the class.

Trình bày ý kiến của em trước lớp.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 10 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan