Project Unit 12 trang 81 SGK tiếng Anh 9 mới

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Tổng hợp bài tập project Unit 12, có đáp án và lời giải chi tiết

MY FUTURE CAREER PATH [ CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP]

1. Describe the picture

[ Mô tả bức tranh]

2. Draw a picture of your imagined career path. Present it to your class.

[ Vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp của chính bạn. Trình bày trước lớp]

Explain:[ Giải thích]

- Why do you think your career path is the way you have drawn it?

[ Tại sao bạn nghĩ con đường sự nghiệp của bạn là cách bạn đã vẽ?]

- What are the factors you will consider as you do along the path?

[Những nhân tố nào bạn sẽ cân nhắc khi bạn đi theo con đường sự nghiệp?]

- Who do you will help you along the path?

[ Ai sẽ giúp bạn thực hiện con đường đó?]

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan