Project trang 67 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Ghi chú vài điều về 1 nơi có ít dân số: nơi đó như thế nào, cuộc sống ở đó như thế nào, nguyên nhân của việc dân số ít:

1. Divide the class into groups of four or five. (Chia lớp thành những nhóm 4 hoặc 5 người)

1. Mỗi nhóm tìm những nơi ít dân số.

2. Ghi chú vài điều về nơi đó:

- nơi đó như thế nào

- cuộc sống ở đó như thế nào

 nguyên nhân của việc dân số ít

1. Monaco

- The life is simple but there are many people from over the world visit it. Cuộc sống giản đơn nhưng nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm nó.

- This is a small country.

Nó là một nước nhỏ.

2. Sweden

- It’s a peaceful country.

Nó là một quốc gia yên bình.

- People have the good life and the marriage rate there is low.

Người ta có cuộc sống tốt và tỉ lệ kết hôn ở đó không cao.

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan