Project trang 57 Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world.

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points. (Làm việc theo nhóm 4-6 em. Thảo luận và quyết định về một thành phố lý tưởng trong tương lai. Em có thể mở rộng ý tưởng mà em đã nghĩ đến trong phần COMMUNICATION. Hãy đề cập đến những vấn đề sau: )

*  Học sinh vận dụng kiến thức đã học trong toàn bài và dựa trên những gợi ý ở bài tập 1 để nêu ý kiến.

*  Học sinh ghi lại ý kiến đóng góp của các bạn trong nhóm và sắp xếp ý tưởng để trình bày. Sau đó hãy thiết kế một tờ bích chương quảng cáo đế xây dựng thành phố lý tưởng của em. Bổ sung các hình vẽ minh họa và sử dụng những ví dụ gợi ý trong sách hoặc ý tưởng của chính mình.

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world. (Hãy giới thiệu tờ bích chương quảng cáo của em trước lớp. Trình bày những nét chính và giải thích điều gì khiến cho thành phô của em là thành phố đáng sống nhất trên thế giới)

*      Học sinh làm việc theo yêu cầu

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 11 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan