Project - trang 41 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập phần Project - trang 41 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới

1 Do a survey. Find out:

 • how many students in your class have chosen a green lifestyle
 • what they often do
 • why they think their activities are environmentally friendly

You can use the following questionnaire:

How green are you?

 1. Purchase certified organic food and drinks.
 2. Buy reusable products.
 3. Refuse plastic bags when shopping.
 4. Walk to school at least twice a week.
 5. Turn off the lights when leaving home.
 6. Call a plumber to fix dripping water pipes and taps.
 7. Take part in tree-planting events.
 8. Use electronic files and avoid printing out documents.
 9. Use solar energy calculators, watches and other accessories.
 10. Encourage friends and relatives to join green activities.

Hướng dẫn:

Làm một cuộc khảo sát. Tìm ra:

 • bao nhiêu học sinh trong lớp học của bạn đã chọn được lối sống xanh
 • những gì họ thường làm
 • tại sao họ nghĩ rằng hoạt động của họ thân thiện môi trường

Bạn có thể sử dụng câu hỏi sau đây:

Bạn xanh như thế nào?

 1. Mua thực phẩm hữu cơ được kiểm chứng và thức uống.
 2. Mua các sản phẩm tái sử dụng.
 3. Từ chối túi nilon khi đi mua sắm.
 4. Đi bộ đến trường ít nhất hai lần một tuần.
 5. Tắt đèn khi ra khỏi nhà.
 6. Gọi một thợ sửa ống nước để sửa chữa nhỏ giọt ống nước và vòi nước.
 7. Tham gia vào các sự kiện trồng cây.
 8. Sử dụng tập tin điện tử và tránh in tài liệu.
 9. Sử dụng máy tính năng lượng mặt trời, đồng hồ và các phụ kiện khác.
 10. Khuyến khích bạn bè và người thân tham gia các hoạt động xanh.
2 Report your findings to your class.

Báo cáo kết quả với lớp của bạn.

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 12 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan